Hulp en begeleiding

Onze KRACHT ligt er niet in dat wij nooit vallen,

maar iedere keer als we vallen dat we WEER OPSTAAN

Jongeren kunnen soms vastlopen in hun psycho-sociale ontwikkeling. Dit kan zichtbaar worden in gedragsproblemen of bijvoorbeeld het spijbelen op school, sombere gevoelens, moeizame omgang met bijvoorbeeld ouder(s)/ verzorger(s), autoriteiten, school, werk etc. Soms kunnen deze jongeren en hun ouder(s)/ verzorger(s) ook niet door de reguliere hulpverlening voldoende worden geholpen en worden zij door allerlei contra-indicaties van het kastje naar de muur gestuurd en ondertussen staat de ontwikkeling van de jongeren stil of gaat zelfs achteruit.

Indien nodig en gewenst adviseren en delen wij kennis met instanties die ook bij de jongere betrokken zijn.

Voor wie?

Jongens tussen de 8 en 24 jaar die baat hebben bij laagdrempelige begeleiding en/ of dagbesteding.

Omdat er niet voldoende (vrijwillige) begeleiders en middelen zijn kan Asareel op de barak nu geen zorg dragen voor een gemengde groep van jongens en meisjes. Het is wel een wens van Asareel om dit in de toekomst ook te mogen doen. Omdat toch voornamelijk jongens vanwege vaak sterk externaliserend gedrag niet meer door reguliere hulpverlening kan worden geholpen, is er nu de keuze gemaakt dat Asareel nu alleen begeleiding op de barak geeft aan jongens. Wel kan Asareel eventueel voor meisjes individuele activiteiten of begeleiding aanbieden om deze verder opweg te helpen naar passende vervolghulpverlening.

Aanmelden?

Onze hulp en begeleiding is laagdrempelig. Schroom niet om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

We maken graag een afspraak voor kennismaking en/of rondleiding bij Asareel. Mocht dit voor een jongere een te hoge drempel zijn kunnen wij ook eerst thuis langskomen om kennis te maken.

Copyright @ All Rights Reserved