Welkom bij stichting Asareel

Asareel is een stichting in Katwijk die zich richt op jongeren en (jong)volwassenen die aandacht, begeleiding, zorg en/of hulpverlening nodig hebben en die door verschillende redenen niet (direct) terecht kunnen bij de daarvoor in het leven geroepen instanties. Die redenen kunnen heel divers zijn: sommige mensen zijn fobisch of depressief en gaan daarom niet naar hulpverleners, anderen worden geconfronteerd met een wachtlijst en soms weet men niet dat er instanties zijn die hen kan helpen.

naastenliefde:

Asareel is een stichting die principieel niemand weigert. Dat heeft te maken met het christelijke uitgangspunt dat de naastenliefde het hoogste goed is binnen de mensheid, en die tot uiting komt in de oproep om Christus te zien in de mensen die nergens terecht kunnen. Om het wat bijbels te zeggen: “Al wat je gedaan hebt aan de minste Mijner broeders, hebt U aan Mij gedaan” (Mattheus 25).

Inkomsten:

De inkomsten van de stichting Asareel komen voort uit de verkoop van goederen in de kringloopwinkel aan de voorstraat 64 in Katwijk Daarnaast staat de stichting (ANBI status) open voor donaties van derden.