Donateur

Met een donatie helpt u mee met:

De jongeren en (jong)volwassenen die aandacht, begeleiding, zorg en/of hulpverlening nodig hebben en die door verschillende redenen niet (direct) terecht kunnen bij de daarvoor in het leven geroepen instanties.

Eenmalige donatie?

klik of scan op de onderstaande QR code (via iDeal) en pas zelf uw bedrag aan.

Zelf overmaken eenmalig of periodiek?

Wilt u liever zelf een gift overmaken?
Dat kan! Rekeningnummer: NL 75 RABO 0179138499

Ten name van: Stichting Asareel

Onder vermelding van: Donatie Stichting Asareel

Ook periodieke giften zijn instelbaar in uw bank ap

ANBI

Stichting Asareel is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI.
Dit betekent dat u een gift op uw belastingaangifte als aftrekpost kunt opvoeren.
RSIN nummer: 852336068