Asareel is een stichting in Katwijk die zich richt op jongeren en (jong)volwassenen

die aandacht, begeleiding, zorg en/of hulpverlening nodig hebben en die door verschillende redenen niet (direct) terecht kunnen bij de daarvoor in het leven geroepen instanties. Die redenen kunnen heel divers zijn: sommige mensen zijn fobisch of depressief en gaan daarom niet naar hulpverleners, anderen worden geconfronteerd met een wachtlijst en soms weet men niet dat er instanties zijn die hen kan helpen.

naastenliefde

Asareel is een stichting die principieel niemand weigert. Dat heeft te maken met het christelijke uitgangspunt dat de naastenliefde het hoogste goed is binnen de mensheid, en die tot uiting komt in de oproep om Christus te zien in de mensen die nergens terecht kunnen. Om het wat bijbels te zeggen: “Al wat je gedaan hebt aan de minste Mijner broeders, hebt U aan Mij gedaan” (Mattheus 25).

Inkomsten

De inkomsten van de stichting Asareel komen voort uit de verkoop van goederen in de kringloopwinkel aan de Voorstraat 64 in Katwijk Daarnaast staat de stichting (ANBI status) open voor donaties van derden.

De medewerkers

Stichting Asareel bestaat geheel uit enerzijds vrijwilligers die zonder enige financiele beloning werken.

Binnen de Kringloopwinkel werken circa 30 medewerkers.
Een aantal medewerkers begeleidt de jongeren en de jongvolwassenen door o.a. gesprekken, het aanbieden van cursussen en gerichte verwijzingen. Als dat nodig is, worden externe krachten ingehuurd en/of opleidingen betaald.

De medewerkers hebben een grote rol binnen Asareel. In de medewerkersvergaderingen adviseren zij het bestuur, dat heel goede redenen moet aanvoeren om de adviezen niet over te nemen.

Het bestuur en vrijwilligers van Asareel krijgen geen beloning voor hun inzet voor Asareel, en is onbezoldigd.

TRANSPARANTIE

Transparantie is een groot goed binnen Asareel. De medewerkers kunnen te allen tijde inzage krijgen in de winst- en verliesrekening, de dagomzetten van de Kringloopwinkel en de doelbestemmingen van de gelden.
Omwille van de privacy worden nooit namen verstrekt en worden ook nooit tot personen herleidbare informatie gegeven aan medewerkers en derden bij de uitvoering van zorg en hulpverlening.