ANBI

Aan Stichting Asareel wordt sinds 2018 de ANBI status toegekend.
ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.

Voor donateurs van stichting Asareel gelden belastingvoordelen bij erven, schenkingen en giften.